3. 8. 2015

Fuchsie na zahradě

Existuje několik druhů a odrůd fuchsií, které mohou být v teplejších oblastech trvale pěstovány i venku. Zcela odolné (hardy) fuchsie ve středoevropských podmínkách nejsou. Pro trvalé vysazení na chráněných místech jsou vhodné jen kultivary druhu Fuchsia magellanica. Ale i tyto potřebují vhodnou zimní ochranu proti zmrznutí. Daří se jim v úrodných zahradních půdách, ale nesnášejí místa, která jsou v létě výsušná nebo v zimě rozbahněná. Měly by být .vysazovány na jaře po pominutí nebezpečí mrazů a to jim poskytne maximum času, aby dobře zakořenily před prvním mrazem. Rostliny vysazujeme hlouběji, nebo do dolíku, který po čase postupně zasypáváme tak, aby rostlina v případě omrznutí nadzemní části měla pod povrchem dostatek adventivních pupenů, z kterých může regenerovat.

Na jaře bude pozorován nový růst z větví nebo ze země. V tuto dobu všechny větve nebo části větví, které jsou odumřelé, by měly být odřezány. Jiné prořezávání v kterékoliv části roku není nutné. Některé kultivary např. PHYLLIS a Fuchsia Riccartonii budou tvořit pěkný živý plot a jsou raději pohodlně vysazovány do mělké brázdy než jednotlivě do miskovité prohlubně.

Ve volné půdě na zahradě můžeme sezónně pěstovat téměř všechny druhy a odrůdy fuchsií pokud je zajistíme před zmrznutím a to:

- řádným zakrytím tak, aby teplota neklesla pod bod mrazu,

- přesázením do nádob a uložením ve sklepu, skleníku nebo bezmrazé místnosti,

- vyjmutím z volné půdy a založením v bezmrazé jámě, sklepu se zásypem rašelinou

Žádné komentáře:

Okomentovat